Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Fysiotherapie Rijnkade                                                                  

Aanmelding en bereikbaarheid

U kunt zich rechtstreeks bij ons aanmelden: met óf zonder een verwijzing van uw huisarts of specialist. Als u zich op eigen initiatief aanmeldt stelt de fysiotherapeut, met uw goedkeuring, uw huisarts en/of specialist hiervan op de hoogte. Wij zijn telefonisch elke werkdag bereikbaar tijdens onze openingstijden. Buiten de openingstijden kunt u een bericht achterlaten via de voicemail of een bericht sturen via de het contactformulier op de website.

Screening/Intake/Behandeling

Indien u via Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) of op verwijzing onder behandeling komt wordt op dezelfde dag, bij aanvang van de behandeling, tevens één behandeling gedeclareerd. De wettelijke screening en intake en onderzoek, in het geval van DTF, of intake en onderzoek, in het geval van een verwijzing, zijn een onafhankelijke prestatie ten opzichte van de behandelprestatie. Deze prestaties worden als dusdanig in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar of uzelf in het geval dat u niet verzekerd bent voor fysiotherapie.

Verhindering/afspraak wijzigen/niet nagekomen afspraak

De praktijk reserveert tijd voor u in de agenda. Afspraken dienen minimaal 24 uur voor de behandeling te worden afgezegd. Wilt u telefonisch uw afspraak wijzigen en kunnen wij u niet te woord staan spreek dan ons antwoordapparaat in. Bij niet tijdige afzegging, heeft Fysiotherapie Rijnkade het recht de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Het tarief voor een niet nagekomen afspraak is 75% van het geldende praktijktarief voor fysiotherapie. De kosten voor deze niet nagekomen behandeling worden niet door uw zorgverzekering vergoed. 

Betaling

Indien u niet voldoende bent verzekerd voor fysiotherapeutische zorg, ligt de verantwoordelijkheid voor de betaling van de behandeling bij uzelf. Facturen worden per mail verzonden naar het bij ons geregistreerde e-mailadres. U kunt gemakkelijk en snel betalen via de betaallink in de mail van de factuur. Indien u geen e-mailadres bij ons heeft geregistreerd zal de factuur naar het bij ons bekende adres verstuurd worden. De betalingstermijn van de factuur bedraagt 14 dagen. Het is ook mogelijk de factuur per pin te voldoen in de praktijk. Voor onze tarieven verwijzen wij u naar de website van de praktijk: www.fysiotherapierijnkade.nl/tarieven.

Behandeling door collega

Het kan voorkomen dat u wordt behandeld door een collega. Wilt u uitsluitend door uw eigen fysiotherapeut worden behandeld? Dan kunt u dat tijdens het maken van de afspraak kenbaar maken. Het kan zijn dat, voor een optimaal behandelresultaat, uw therapeut u doorverwijst naar een van de specialismen binnen de praktijk.

Sportkleding & -schoeisel

Komt u bij ons trainen in de praktijk? Trek dan makkelijk zittende kleding (liefst sportkleding) en sportschoenen aan.

Patiënttevredenheid

De praktijk is aangesloten bij de Fysio Prestatie Monitor van Qualizorg om de patiënttevredenheid te evalueren. Na afronding  van uw behandeling ontvangt u per mail een enquête die u geheel anoniem kunt invullen. Deelname is niet verplicht maar uiteraard wordt uw mening over de praktijk erg gewaardeerd.

Klachten

Heeft u een klacht over de praktijk of uw fysiotherapeut? De praktijk is voor de klachtenregeling aangesloten bij de landelijke regeling van het KNGF. Op de website van het KNGF (www.kngf.nl) vindt u hierover meer informatie. Richt u zich bij een klacht altijd eerst tot de betreffende fysiotherapeut. Mocht u uw klacht niet met deze fysiotherapeut willen bespreken kunt u altijd met uw klacht bij één van de andere fysiotherapeuten terecht.

Hygiëne

De praktijkruimte en fitnessruimte worden op vastgestelde tijden grondig gereinigd en de praktijk beschikt over voldoende schone handdoeken. Het is prettig als u uw eigen handdoek meeneemt voor behandeling maar het is geen verplichting.

Informatie/Privacy Policy

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de behandeling? Of over de gang van zaken in onze praktijk? Dan horen wij dat graag! Wij doen er alles aan om uw behandeling bij ons in de praktijk zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Meer informatie vindt u op onze website www.fysiotherapierijnkade.nl. Op onze site kunt u tevens de Privacy Policy voor de wet AVG lezen.